Akun hävittämistä koskevia huomautuksia

Paristot valmistetaan tärkeistä resursseista ja kemikaaleista, mukaan lukien lyijy, kadmium, sinkki, litium ja elohopea. Paristojen kierrätys on ympäristöystävällistä. Se pitää ne poissa kaatopaikoista, joissa raskasmetallit voivat vuotaa maahan, kun paristokotelo syöpyy aiheuttaen maaperän ja veden pilaantumista. Jos paristot poltetaan talousjätteiden mukana, niiden sisältämät raskasmetallit voivat aiheuttaa ilmansaasteita. Joissakin Euroopan maissa käyttäjät ovat lain mukaan velvollisia hävittämään paristot virallisissa keräyspisteissä. Jos näet pariston, johon on merkitty yliviivattu jäteastia, se tarkoittaa, että se ei sovi hävitettäväksi tavallisen talousjätteen mukana.

Akuissa olevilla symboleilla on seuraava merkitys:

Pb = akku sisältää yli 0,004 prosenttia lyijyä
Cd = akku sisältää yli 0,002 prosenttia kadmiumia
Hg = akku sisältää yli 0,0005 prosenttia elohopeaa.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa jokainen punaiselle kierrätyslaatikkoon asetettu paristo puretaan ja monet materiaalit otetaan talteen ja käytetään uusien paristojen tai muun valmistamiseen. Jos laitat paristot kotitalousjäteastiaan, ne viedään kaatopaikalle ja menetetyt resurssit.